Strategische doelstellingen

De Raad wil een beleid voeren dat zich legitimeert via volgende strategische doelstellingen:

  • zich positioneren als een interactief communicatieorgaan en netwerk voor overleg en informatie tussen de leden;
  • fungeren als representatief deskundig orgaan voor een kwaliteitsgerichte muzieksector, nationaal en internationaal;
  • fungeren als stimulator, impulsgever, inspirator, rapporteur en verslaggever en als centraal draagvlak stimuleren en inspireren tot creatieve ondernemingsgeest en samenwerking;
  • optreden als transversale receptor, kristalisator van ideeĆ«n en signaalgever ten aanzien van de leden en van de relevante overheden en instanties en voorstellen formuleren met betrekking tot de ontwikkeling van het muziekleven in Vlaanderen;
  • uitbouwen van een kwaliteitsvolle professioneel onderbouwde adviesverstrekking ten behoeve van de geledingen van de sector met speciale aandacht voor de behoeften van de amateurkunsten;
  • aan de leden ruimte bieden voor kwaliteitopbouwende reflectie en kritische (zelf)evaluatie;
  • een steunpunt zijn voor kleinere organisaties en verenigingen, die geen meerjarige of structurele subsidiĆ«ring ontvangen en waarvan missie en doelstellingen aansluiten bij deze van de Muziekraad.