Links
Artesis-Plantijn Hogeschool Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Bib conservatorium Antwerpen
Cantabile
Componisten Archipel Vlaanderen (ComAV)
Con Spirito
European Music Council (EMC)
Europees Muziekfestival voor de Jeugd (EMJ)
Internationale Vereniging voor Muziekeducatie (IVME)
Koor en Stem
Lemmensinstituut
Muziekmozaiek
Studiecentrum voor Vlaamse Muziek
Sociale Werken van de Uitvoerende Kunstenaar (SWUK)
Vereniging van directeurs van de academies muziek, woordkunst en dans (VeRDi)
Vlamo