Structuur

 • Algemene vergadering
  • amateur
  • semi-professioneel
  • professioneel
  • individuele leden
  • verenigingen en gestructureerde organisaties
 • Raad van Bestuur
 • Reflectiegroepen
  • sector-, niveau- en disciplinegebonden
  • sector-, niveau- en disciplineoverschrijdend
  • transversaal